Prapa

Leksione me video

Leksione me video

Prezentimi 1

Nuk është shikuar

HAPI I PARË- PASTRIMI

Shikoje

Prezentimi 2

Nuk është shikuar

HAPI I DYTË- KUJDESI RRETH SYVE

Shikoje

Prezentimi 3

Nuk është shikuar

HAPI I TRETË- AKTIVIZIMI

Shikoje

Prezentimi 4

Nuk është shikuar

HAPI I KATËRT- HIDRATIMI

Shikoje